Algemene voorwaarden

Deezysieraden (hierna te noemen Deezy) is gevestigd aan de Johan Hofmanstraat 123, 1069 KD te Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 54569907.

1. Overeenkomst
1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Deezy om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Deezy akkoord gaat.

2. Bestellingen
2.1 Nadat u uw bestelling via de site hebt geplaatst, ontvangt u via e-mail een orderbevestiging met alle bestelling- en betaalgegevens (incl. verzendkosten).
2.2 Bestellingen van de niet handgemaakte artikelen waarvan de betaling vóór 18.00 uur door Deezy is ontvangen worden de volgende werkdag verzonden. Bestellingen van handgemaakte artikelen of een combinatie hiervan, worden binnen 2-5 werkdagen verzonden (indien van toepassing). Dit in verband met het maken van uw sieraad. Indien een artikel onverhoopt niet meer op voorraad is krijgt de klant hierover zo spoedig mogelijk bericht.

3. Levering 3.1 Deezy dragen zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen.
3.2 Indien Deezy een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
3.3. Indien de levertijd niet binnen de vermelde werkdagen zal worden gehaald, zal de klant een mail van Deezy ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Wij verzoeken u dit schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Deezy zal, na ontvangst van uw bevestiging het betaalde bedrag, indien dit al heeft plaatsgevonden, binnen 7 werkdagen aan u terugstorten. Hierover ontvangt u van ons schriftelijk of per e-mail bericht.

4. Verzending
4.1. Artikelen worden verzonden via Post NL. Tenzij anders vermeld door Deezy. De bestelling zal direct worden verzonden of zoals vermeld op de orderbevestiging vermelde werkdagen en direct na ontvangst van de aankoopsom door Deezy. Er wordt een bevestiging per mail verzonden aan de klant op het moment dat Deezy uw bestelling heeft verzonden via Post NL.
4.2 Bestellingen worden door Deezy verzonden naar de door de klant schriftelijke opgegeven adresgegevens, tenzij u aan Deezy direct bij uw bestelling een schriftelijke opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestelling dient te worden verzonden. Het risico voor verzending van de artikelen is voor de koper. Controleert u deze verzendgegevens goed. Bij het opgeven van een foutief afleveradres door de klant en in het geval dat deze bestelling retour wordt ontvangen door G&D, zijn de oorspronkelijke verzendkosten voor de koper. G&D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van de verzonden artikelen bij PostNL. Deezy garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

Buiten Nederland en België
Deze zijn op aanvraag, tenzij anders vermeld op de website. U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het gewenste artikel of artikelen en de adresgegevens waarnaar het verzonden moet worden. U krijgt zo spoedig mogelijk van ons een prijsopgave.

Vanaf 30 kg of afwijkende maten van het pakket in overleg Na ontvangst van de bestelling, ontvangt u van Deezy een berekening met daarin de betalingsgegevens incl. btw en verzendkosten. We zijn verplicht om over de verzendkosten 21% BTW te heffen en af te dragen.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro, inclusief BTW, maar exclusief de verzendkosten, tenzij anders vermeld.
5.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden door overmaking via IDEAL, via overschrijving naar de girorekening van Deezy of contant wanneer u de producten zelf komt ophalen. Na ontvangst van de orderbevestiging, dient het bedrag, bij vooruitbetaling binnen 7 dagen op de rekening van Deezy te zijn bijgeschreven. Indien dit niet binnen 7 dagen het geval is wordt uw bestelling geannuleerd. Dit geldt niet voor artikelen die speciaal voor de klant gemaakt zijn. In dit geval brengen wij u 25 % van het totaalbedrag (excl. verzendkosten) in rekening.

7. Annulering van een bestelling
7.1. Een bestelling kan binnen 14 dagen na bevestiging door Deezy door de klant kosteloos geannuleerd worden. Dit geldt niet voor artikelen die speciaal voor de klant gemaakt zijn. Na deze termijn is de koop gesloten.

8. Retourzending/herroepingsrecht
8.1. Mochten de artikelen na ontvangst om welke reden dan ook niet voldoen aan de verwachtingen van de klant, mogen ze zonder opgaaf van reden retour verzonden worden. Dit geldt niet voor artikelen die speciaal voor de klant gemaakt zijn. Hierover dient u eerst schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met Deezy.
8.2 Retour zenden kan tot uiterlijk 14 dagen na aflevering van de bestelde artikelen. Artikelen worden retour genomen indien ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. De artikelen dienen ongebruikt te zijn. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen door Deezy. Het aankoopbedrag wordt, (excl. eventuele bijkomende kosten) binnen 7 dagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1. Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van G&D gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.Garantie
Voor leveringen van de artikelen geldt een garantietermijn van 14 dagen na aflevering van de bestelling. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Deezy de keuze de desbetreffende producten tegen retournering in de originele verpakking daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (excl. verzendkosten) daarvan te restitueren.

11. Overmacht 11.1. Deezy zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Deezy evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12. Privacy
12.1. Indien u een bestelling plaatst bij G&D, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Deezy. Deezy houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2. Gemene respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. 12.3. Deezy maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van de mailinglijst te verwijderen. 12.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een klantenbestand.

13. Klachtenafhandeling
13.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Deezy serieus in behandeling worden genomen. 13.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de mail bij Deezy kenbaar te maken. 13.3. Deezy zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. G&D zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.
13. Toepassing recht en geschillencommissie
13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van G&D
is het Nederlands recht van toepassing.